Skip to main content

Droger bland unga i skolan

Droger bland unga

Droger bland unga – Narkotika på skolor

Misstänker ni att det finns droger bland unga eller en narkotika­problematik på er skola? Kontakta oss så genomför vi en kontroll med narkotika- och vapensökhundarna och ger dig svar och vad ni bör vara uppmärksamma på för att tidigt upptäcka en framtida problematik.

I skolmiljön ser narkotikaproblematiken ut på två sätt. Dels skolmiljön för de mindre barnen där det är en inbjudande utemiljö. Dels skolan för ungdomar och vuxna där eleverna är i fokus.

På skolor för de yngre barnen finns inbjudande utemiljöer där människor med narkotikaproblematik gärna umgås på kvällar och helger. Inte sällan påträffar både barn och personalen narkotika och missbruksverktyg, vilket kan leda till katastrofala följder.

Droginformation i skolor

För att personalen snabbt ska kunna identifiera vad som påträffats och kunna fatta bra beslut utbildar vi dem i narkotikakännedom. Denna kunskap ger dessutom en extra trygghet i föräldrakontakten för att lättare kunna se om föräldrarna är påverkade. Därmed finns verktygen för att agera på missförhållanden och kanske också rädda liv.

Problematiken ser annorlunda ut på skolor för de äldre eleverna, där är eleverna och innemiljön i fokus. I en undersökning av CAN om droger bland unga från 2019 svarade 9 % av pojkarna och 6 % av flickorna i årskurs 9 att de någon gång använt narkotika. Bland gymnasieeleverna är det mer än dubbelt så vanligt att någon gång ha använt narkotika jämfört med niorna; 19 % av pojkarna och 13 % av flickorna uppgav detta i gymnasiets år 2 i årets undersökning. I båda årskurserna var cannabis det vanligaste preparatet.

Narkotikafri skola

Watson Detective Dogs hjälper er skola att skapa en drogfri miljö, både för elever och personal. Genom att göra återkommande hundsök på oregelbunden tidsintervall hittar vi tidigt individer som behöver hjälp. Arbetet försvårar även försäljning och förvaring av droger bland unga i lokalerna och utemiljöerna.

Genom att sätta in rätt insatser tidigt ökar dessutom chanserna att stoppa problematiken i tid. I samband med arbetet utbildar vi även personalen. Därmed kan de tidigt identifiera och tyda tecken och signaler i miljön och på individer. Kunskapen ger de även mod att bemöta eleverna i debatten om droger och användningen av narkotika, vilket ökar chansen att påverka synen på droganvändning.

Referens Thoren Business School

Genom föreläsningar, utbildningar och narkotika och vapensökande hundars insats kan både elever och personal känna ökad trygghet i skolans miljöer.