Skip to main content

Föreläsningar

"You see, but you do not observe."

Sherlock Holmes

Narkotika finns där
människor finns

Den gör inte skillnad på utbildning, yrke eller inkomst. Ett narkotikaberoende är alltid en personlig tragedi som påverkar alla i dess närheten. Problematiken sprider sig och blir dessutom en mycket kostsam historia för arbetsgivare genom olyckor, frånvaro och stölder.

Vill ni lära er mer om narkotika, hur den ser ut, vart den kommer från och hur den fungerar?
Hur ser man att någon är påverkad och hur man upptäcker signalerna tidigt, både på personer och i lokaler?

Boka en föreläsning i narkotikakännedom som anpassas till er och era behov. Vi blandar kunskap och statistik med anekdoter om brottsbekämpning, smugglare och en hundförares utmaningar.

Vi samarbetar även med andra föreläsare med spetskompetens. Därmed kan vi kombinera narkotikakännedomsföreläsning med HLR, konflikthantering, pågående dödligt våld eller internetdroger.

Tveka inte, kontakta oss