Skip to main content

Föreläsningar

Narkotika finns där människor finns

Den gör inte skillnad på utbildning, yrke eller inkomst. Ett narkotikaberoende är alltid en personlig tragedi som påverkar alla i dess närheten. Problematiken sprider sig och blir dessutom en mycket kostsam historia för arbetsgivare genom olyckor, frånvaro och stölder. Boka föreläsningar om beroende och missbruk och förebyggande arbete som kan hjälpa i dessa situationer.

Narkotikakännedom föreläsningar

Vill ni lära er mer om narkotika, hur det ser ut, vart det kommer från och hur det fungerar?
Hur ser man att någon är påverkad och hur man upptäcker signalerna tidigt, både på personer och i lokaler?

Boka föreläsningar om beroende och missbruk som anpassas till er och era behov.
Vi blandar kunskap och statistik med anekdoter om brottsbekämpning, smugglare och en hundförares utmaningar.

Föreläsning för HR och de med personal- eller elevansvar

En och en halv timmes föreläsning om droger, hur man upptäcker att en person är påverkad och tecken på missbruk. Jag gårockså in på förebyggande insatser för att få en trygg narkotikafri arbetsplats. Det är viktigt att snabbt fånga upp individer på glid, då är möjligheterna också bäst för att få lyckade resultat.
Personalen som arbetar inom skolvärlden rustar jag också med argument, så att de tryggt kan bemöta pålästa elevers funderingar.

Föreläsning för de som arbetar med narkotika eller missbruk

Då har jag ett högre ingångsvärde och fräschar snabbt upp grundkunskaperna i narkotikakännedom. För att sedan vinkla föreläsningen mer på den senaste forskningen, hur drogsituationen ser ut just nu, både nationellt och internationellt. Har också med mig ett stort förevisningsmaterial med olika drogtillbehör och gömmor som används. 

Föreläsning för elever

En timmes diskussion med eleverna om droger bland unga. Med fokus på vem vill få dig att tro vad och vart hittar jag fakta? Blir du manipulerad?

Föreläsning för de som är mer intresserade av hundaspekten och hundföraryrket

Skräddarsyr jag en föreläsning för just din målgrupp. Tex föreläser jag för många av de elever som läser hundkunskap på gymnasiet. Då pratar jag om min väg, val och yrke.
Men också om att föra hund och dressyren därtill. 

I alla föreläsningar finns det möjligheten att lägga till en uppvisning och få se när narkotikasökhund arbetar. Vilket är mycket uppskattat.

Referens PMalmö

PMalmös parkeringshus är öppna för allmänheten och är med andra ord passande för illegala verksamheter.

PMalmö är en typisk kund med en typisk problematik. För att upptäcka och förhindra den här typen av problem är sök med narkotika och vapensökhundar en väl fungerande insats för att skapa tryggare miljöer.