Skip to main content

Maria Delin

"I am not the law, but I represent justice so far as my feeble powers go."

Sherlock Holmes

Hundföraren Maria Delin har under större delen av sitt liv arbetat med hundar.

Till hennes meriter räknas bland annat examen från tjänste­hunddressörs­utbildningen i Sollefteå. Hon har tjänstgjort som både vapen- och ammunitions­sökhundförare för Swedec, Försvarsmakten i sju år och som narkotikasökhundförare i två omgångar för Tullverket. Med sammanlagt 14 års erfarenhet från Tullverkets brottsbekämpning har hon en bred och gedigen erfarenhet, både av att hitta det hon söker efter och att sprida kunskapen vidare.