Skip to main content

Missbruk på arbetsplatsen

Missbruk på arbetsplatsen

Narkotika missbruk på arbetsplatsen

Droger är ett kostsamt problem på ett företag. Samtidigt är problemet mycket enklare att förebygga än att åtgärda.

Enligt boken Alkohol & droger på jobbet, en chefshandbok, har 80 % av missbrukarna ett arbete. 25 % av alla arbetsplatsplatsolyckor är missbruksrelaterade och 80 % av missbrukarna stjäl från sin arbetsgivare.

Det behöver inte vara pengar ur kassan, utan det kan vara hemlig information som absolut inte ska komma i orätta händer. För det är kostsamt att finansiera ett beroende. Lägg där till minskad produktivitet och ökad frånvaro. Det tar i genomsnitt 7–10 år för arbetsgivaren att upptäcka ett missbruk, då har det hunnit hända en del…

Tecken på missbruk

Drogproblematiken är alltså en katalysator för en rad beteenden som bör förebyggas. Ofta förvaras dessutom narkotika på arbetsplatsen för att undgå upptäckt i hemmet, vilket även riskerar att påverka synen på företaget och dess varumärke. Övrig personal som känner oro och ängslan över situationen kan bilda ringa på vattnet som slutligen påverkar moralen och lagandan i företaget.

Arbetsgivarens ansvar vid drogmissbruk

Med proaktiva insatser och regelbundna hundsök i era lokaler, placering av skyltningsmaterial och utbildning av personal ser vi till att ni får en drogfri miljö att arbeta i. Personalen på de företag vi arbetar för har beskrivit att de upplever arbetsplatsen som tryggare efter våra besök.

Missbruk rehabilitering

Dessa insatser är centrala för att tidigt fånga upp ett missbruk och därmed undvika ökad frånvaro, olyckor och stölder. Tidig upptäckt och tidiga insatser ökar även möjligheterna och chanserna för en lyckad rehabilitering.

Dessa insatser förebygger också att personer med en missbruksproblematik söker sig till er arbetsplats och era lokaler.

Elementary, my dear Watson.

Watson

Referens PMalmö

PMalmös parkeringshus är öppna för allmänheten och är med andra ord passande för illegala verksamheter.

PMalmö är en typisk kund med en typisk problematik. För att upptäcka och förhindra den här typen av problem är sök med narkotika och vapensökhundar en väl fungerande insats för att skapa tryggare miljöer.