Skip to main content

Narkotika brott i och runt fastigheter

Narkotika brott i och runt fastigheter

Narkotika i och runt fastigheter

De flesta fastighetsägare kan vittna om att deras personal har hittat droger och missbruksverktyg i allmänna utrymmen som källare, vind och parkeringsgarage vilket innebär att narkotika brott har tagit plats inom eller vid en fastighet ni ansvarar för.

Droger i Sverige

Problemet finns även på fastighetshetens närliggande ytor, som lekplatser, gårdar och grönområde. För att undvika att upptäckas med droger undviker personer med en missbruksproblematik att förvara narkotikan hemma i bostaden. I stället förvaras drogerna i de allmänna utrymmena runt sin bostad, på sin skola eller arbetsplats. Detta utgör självklart en risk för allmänheten och personal som kan komma i kontakt med substansen.

Narkotika brott

Målet med att förvara droger i allmänt utrymme är att försvåra för polisen att binda drogerna till ägaren. Detta skapar ett trygghetsproblem för de boende och ett arbetsmiljöproblem för personalen. Resultatet är stölder, skadegörelse och att obehöriga uppehåller sig i och runt fastigheten.

Som i sin tur leder till att fastighetens attraktionsvärde sänks och fastighetsägaren riskerar att få ett försämrat rykte och ett skadat varumärke. Arbeta förebyggande och se till att problemet inte skapas med hjälp av Watson Detective Dogs.

Förebyggande insatser av missbruk vid fastigheter och allmän yta

Vi tillhandahåller regelbundna narkotika- och vapensök, tydligt skyltningsmaterial och utbildning av personal i narkotikakännedom. Ni får de verktyg och kunskap som behövs för att identifiera problematiken, förstå den och agera för att återfå kontrollen över era fastigheter och era områden. Detta ger er personal och era hyresgäster en trygghet bör finnas i en fastighet.

Referens PMalmö

PMalmös parkeringshus är öppna för allmänheten och är med andra ord passande för illegala verksamheter.

PMalmö är en typisk kund med en typisk problematik. För att upptäcka och förhindra den här typen av problem är sök med narkotika och vapensökhundar en väl fungerande insats för att skapa tryggare miljöer.