Skip to main content

Narkotikasök hundförare Maria Delin

Watson detective dogs Maria Delin

Hundföraren Maria Delin har under större delen av sitt liv arbetat med hundar

Som elev på tjänstehunddressörsutbildningen i Sollefteå kom jag till insikten att det var hundförare jag ville bil, inte dressör. Den magin som uppstår när man är helt synkad med sin tjänstehund är en av mina starkaste drivkrafter. Så när en representant för Försvarsmakten kom och berättade om deras nya projekt som SWEDEC (Svenska ammunition- och minröjningscentret) hade dragit igång och att de behövde folk med min specialkompetens var jag inte sen att hoppa på. 

Utbildad vapen- och ammunitionsökhundförare

Jag utbildades till vapen- och ammunitionsökhundförare och tilldelades en schäferhane.
Vi arbetade tillsammans på SWEDEC i totalt sju år, innan möjligheten öppnade sig 2006 och jag kunde söka in till brottsbekämpningen på Tullverket. Året därpå fick jag där min första narkotikasökhund, också en schäferhane. På Tullverket arbetade jag i både resandeflödet och i post- och kurirflödet under sammanlagt 14 år. 

Som hundförare får man ofta möjlighet att representera sin myndighet vid olika besök.
Då fick jag ofta höra ”du skulle varit på vår arbetsplats” eller ”du skulle sökt på vår skola”.
Ett frö hade börjat gro! I rollen som Tullinspektör ser man verkligen att narkotikan går
över alla gränser och fångar både ung som gammal och oavsett socioekonomiska förutsättningar. 

Viktigt att arbeta brottsförebyggande

När kollegorna 2017 gjorde ett rekordbeslag på 847 kg narkotika var det med en stor tillfredställelse som snabbt falnade, när insikten kom om att beslaget inte hade påverkat marknadspriserna. Det räcker inte att arbeta brottsbekämpande, vi behöver arbeta brottsförebyggande också. För att begränsa tillgången måste vi minska efterfrågan!

Startade Watson Detective Dogs för att hjälpa människor

Så jag tog så klivet och startade Watson Detective Dogs AB, för att hjälpa människor att skydda sin personal, varsamhet och varumärke mot narkotikaproblematiken genom föreläsning, utbildning och operativa insatser med narkotikasökhundar.

”I am not the law, but I represent justice so far as my feeble powers go.”

Sherlock Holmes