Skip to main content

Om Watson Detective Dogs

Om Watson Detective Dogs

Misstänker ni att det finns en narkotika­problematik på ert företag, skola eller i fastigheten du äger?

Kontakta oss så genomför vi på Watson Detective Dogs en kontroll med narkotika- och vapensökhundarna och ger dig svaren. Samtidigt ger vi er kunskap och information genom föreläsningar om beroende om vad ni bör vara uppmärksamma på för att tidigt upptäcka en framtida problematik.

Vet ni att det finns en narkotika­problematik?

Då lägger vi tillsammans upp en åtgärdsplan och genomför genomsökningar oannonserat, på oregelbunden tidsintervall. Vi tillhandahåller också skyltningsmaterial som informerar om att lokalerna genomsöks av narkotika- och vapensökhundar.

Vill ni förebygga narkotika­problematiken och säkra både arbetsmiljön, verksamheten och varumärke? Watson Detective Dogs hjälper er.

Kontakta oss så utför vi preventiva genomsök på avtalad tidsintervall och tillhandahåller skyltningsmaterial, som informerar om att lokalerna genomsöks av narkotika- och vapensökhundar. Platsen blir då också oattraktiv att söka sig till för individer med narkotikaproblematik. Vi arbetar under sekretess och du väljer nivån av diskretion!

”Elementary, my dear Watson.”

Sherlock Holmes